Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn
02563863504

TIN TỨC CHI TIẾT
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG Y TẾ

 Tổng số cán bộ phòng Y tế:  28 cán bộ 

 - 09 cán bộ  chuyên môn y tế, trong đó: 03 y sỹ, 04 điều dưỡng, 01 dược sỹ, o1 vật lý trị liệu.

- 19 cán bộ còn lại làm công tác vệ sinh, chăm sóc đối tượng.

  Chức năng nhiệm vụ

- Theo dõi, kiểm tra sức khoẻ đối tượng, điều trị chuyên khoa tâm thần theo phác đồ của Bệnh viện tâm thần. Phối hợp với Bệnh viện tâm thần, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng. Quản lý, sử dụng chặt chẽ, đúng quy trình thuốc độc dược, thuốc mua và thuốc BHYT;

- Phân công nhân viên phụ trách theo từng khu ở đối tượng, phối hợp với nhân viên trợ giúp theo dõi tư tưởng, diễn biến bệnh đối tượng cho uống thuốc chuyên khoa phù hợp theo quy định của ngành Y. Sơ cứu, điều trị bệnh đa khoa thông thường theo khả năng, vượt khả năng phải chuyển viện kịp thời;

- Phối hợp Phòng Tư vấn - Chăm sóc sức khoẻ tâm thần để tư vấn cho thân nhân đối tượng;

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch tại Trung tâm, phối hợp với các phòng liên quan có biện pháp xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra; dọn dẹp vệ sinh khu vực ở đối tượng, vệ sinh cá nhân, phân loại và xử lý rác thải y tế đúng quy định; chăm sóc đối tượng khi ốm đau hoặc nằm viện;

- Đề xuất kế hoạch chăm sóc, bồi dưỡng cho đối tượng sức khỏe sa sút, phối hợp với phòng liên quan kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn hàng ngày của đối tượng;

Văn bản liên quan
Video
THƯ VIỆN ẢNH
Thí điểm mô hình đào tạo nghề bó chổi kiểm tra sức khỏe cho đối tượng Đối tượng nữ lắc vòng Đối tượng chơi cờ tướng Đối tượng tập thể dục Đối tượng uống thuốc chuyên khoa Vườn rau đối tượng lao động liệu pháp