Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn
02563863504

TIN TỨC CHI TIẾT
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CHĂM SÓC - NUÔI DƯỠNG

Tổng số cán bộ Phòng Chăm sóc – Nuôi dưỡng: 16 cán bộ
Trưởng phòng: Huỳnh Thị Tường
Phó trưởng phòng: Lê Văn Quý

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chăm sóc – Nuôi dưỡng
1. Trưởng Phòng Chăm sóc – Nuôi dưỡng kiêm quản lý bếp ăn đối tượng:
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng thuộc Trung tâm.
- Tham mưu giúp Lãnh đạo Trung tâm thực hiện nhiệm vụ:
+ Tìm hiểu giá cả thị trường; lên thực đơn hàng ngày; theo dõi, giám sát về giá cả, số lượng, chất lượng; tổng hợp thanh toán chế độ ăn của đối tượng và báo cáo công khai đúng quy định.
+ Theo dõi, phân công nhiệm vụ sơ chế biến thực phẩm hàng ngày; thực hiện các giải pháp trong chế biến thực phẩm sạch tại chỗ phục vụ đối tượng; mở
sổ theo dõi, kiểm tra và lưu mẫu thức ăn hàng ngày; chịu trách nhiệm về quy trình bếp ăn một chiều và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.
+ Xây dựng kế hoạch mua dự trữ lương thực, thực phẩm, chất đốt khi có lụt bão, dịch bệnh... xảy ra.
+ Phối hợp tổ chức liên hoan ngày Lễ, Tết cho đối tượng đúng chế độ
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm và cấp trên giao.
2. Phó Trưởng Phòng Chăm sóc – Nuôi dưỡng
- Thực hiện nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm.
- Tham mưu giúp Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ:
+ Phối hợp lên thực đơn hàng ngày cho đối tượng; thực hiện các giải pháp trong chế biến thực phẩm sạch tại chỗ phục vụ đối tượng
+ Theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản, máy móc thiết bị phục vụ nhà bếp và đề nghị sửa chữa khi các thiết bị hư hỏng.
+ Thu gom, sắp xếp nguồn chất đốt phục vụ đối tượng.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Trung tâm phân công.
3. Nhân viên:
3.1- Nấu ăn tập thể:
- Tham mưu giúp Lãnh đạo phòng thực hiện nhiệm vụ:
+ Sơ chế biến thực phẩm đúng quy trình của bếp ăn một chiều, đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm và tổng dọn vệ khu vực xung quanh nhà bếp.
+ Thực hiện các giải pháp trong chế biến thực phẩm sạch tại chỗ phục vụ đối tượng.
+ Sử dụng, bảo quản dụng cụ nhà bếp đảm bảo an toàn.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Trung tâm phân công.
3.2- Tiếp phẩm:
- Tham mưu giúp Lãnh đạo phòng thực hiện nhiệm vụ:
+ Tìm hiểu giá cả thị trường, lên thực đơn đi chợ, kiểm tra và lưu thực phẩm
đúng quy định.
+ Luân phiên đi chợ hàng ngày, chịu trách nhiệm về giá cả thị trường, số lượng, chất lượng.
+ Tham gia sơ chế biến thực phẩm đúng quy trình của bếp ăn một chiều, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tổng dọn vệ khu vực xung quanh nhà bếp.
+ Thực hiện các giải pháp trong chế biến thực phẩm sạch tại chỗ phục vụ đối tượng.
+ Sử dụng, bảo quản dụng cụ nhà bếp đảm bảo an toàn.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Trung tâm phân công

 

Văn bản liên quan
Video
THƯ VIỆN ẢNH
Thí điểm mô hình đào tạo nghề bó chổi kiểm tra sức khỏe cho đối tượng Đối tượng nữ lắc vòng Đối tượng chơi cờ tướng Đối tượng tập thể dục Đối tượng uống thuốc chuyên khoa Vườn rau đối tượng lao động liệu pháp