Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn
02563863504

TIN TỨC CHI TIẾT
THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

 

Căn  cứ Công văn số 709/SLĐTBXH-VP, ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định về việc triển khai thực hiện Quyết định số 990/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Định Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần  Hoài Nhơn thông báo tuyển dụng lao động

/Click vào đây để tải thông báo

Văn bản liên quan
Video
THƯ VIỆN ẢNH
Thí điểm mô hình đào tạo nghề bó chổi kiểm tra sức khỏe cho đối tượng Đối tượng nữ lắc vòng Đối tượng chơi cờ tướng Đối tượng tập thể dục Đối tượng uống thuốc chuyên khoa Vườn rau đối tượng lao động liệu pháp