Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn
02563863504

TIN TỨC CHI TIẾT
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH

 Tổng số cán bộ phòng Hành chính: 07 cán bộ.

- Tưởng Phòng: Lê Thị Dung.

- Phó trưởng phòng: Võ Thị Ngọc Thúy

- 05 cán bộ còn lại đảm nhiệm các công việc: Bảo vệ, Điện nước, lái xe, văn thư, kế toán.

 Chức năng nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về công tác tổ chức cán bộ; tuyển dụng; theo dõi, thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, bình đẳng giới và thực hiện công tác văn thư - lưu trữ;

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm xây dựng nội quy, quy chế làm việc của Trung tâm; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm, tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định, báo cáo đột xuất (nếu có) và kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm;

- Xây dựng kế hoạch tài chính, quản lý sử dụng các nguồn kinh phí trong ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu khác và xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với hoạt động của Trung tâm đúng quy định của nhà nước;

- Quản lý, điều hành, sử dụng, đề xuất mua sắm, sửa chữa tài sản công phục vụ cơ quan, phục vụ đối tượng;

- Bố trí, sắp xếp hội trường để phục vụ hội nghị, họp và một số chương trình khác của Trung tâm;

- Tổ chức tiếp, đón khi có các tổ chức, cá nhân đến Trung tâm trong các dịp lễ, tết…; Phục vụ cho Lãnh đạo Trung tâm tiếp khách, tiếp dân, giải quyết vướng mắc;

- Quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm;

- Quản lý, tu bổ, sửa chữa, dọn vệ sinh nhà Lễ tang và nghĩa trang của đối tượng;

- Phối hợp với các phòng liên quan tổ chức mai táng đối tượng không có gia đình đang nuôi dưỡng tại Trung tâm khi qua đời;

Văn bản liên quan
Video
THƯ VIỆN ẢNH
Thí điểm mô hình đào tạo nghề bó chổi kiểm tra sức khỏe cho đối tượng Đối tượng nữ lắc vòng Đối tượng chơi cờ tướng Đối tượng tập thể dục Đối tượng uống thuốc chuyên khoa Vườn rau đối tượng lao động liệu pháp