Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn
02563863504

TIN TỨC CHI TIẾT
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG NGHIỆP VỤ

 Tổng số cán bộ phòng Nghiệp vụ : 42 cán bộ

 - Trưởng phòng: Đinh Công Hân

 - Phó Trưởng phòng: Phan Thanh Sơn

 - Phó Trưởng phòng: Lữ Văn Quy

 - Quản lý hồ sơ đối tượng: Lữ Văn Quy.

 - 39 cán bộ còn lại đảm nhiệm công tác trợ giúp, phục hồi chức năng cho đối tượng tâm thần.

 Chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý hồ sơ đối tượng vào, ra khỏi Trung tâm; tìm hiểu, khai thác thông tin người thân của các đối tượng do Liên ngành tập trung, để thông tin liên lạc với gia đình, địa phương bổ sung hồ sơ, lý lịch đối tượng và thông báo cho gia đình, địa phương biết khi giải quyết cho đối tượng về ngoại trú, hòa nhập cộng đồng (hoặc xin ý kiến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định chở trả về gia đình, địa phương đối với đối tượng ngoài tỉnh); giới thiệu gia đình liên hệ Phòng Tư vấn - Chăm sóc sức khoẻ tâm thần để tư vấn chăm sóc sức khoẻ đối tượng khi sống tại cộng đồng;

- Lập kế hoạch phân công nhân viên theo dõi, đề ra giải pháp trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng phù hợp cho từng đối tượng tâm thần;

- Bố trí, sắp xếp nơi ăn, ở của đối tượng, di chuyển đối tượng từ khu này sang khu khác phù hợp với giới tính, bệnh tình, có biện pháp cố định đối tượng lên cơn kích động;

- Quản lý các trang thiết bị, phục vụ cho đời sống hàng ngày của đối tượng; mỗi tuần 01 lần tổ chức sinh hoạt cho đối tượng ở các khu, nhằm nhắc nhở đối tượng chấp hành nội quy đã đề ra;

- Có phương án và giải pháp phù hợp để phòng ngừa, ngăn cản đối tượng hành hung, bảo đảm an toàn cho đối tượng và nhân viên phục vụ;

- Tổ chức cho đối tượng hoạt động tự quản văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc báo, nghe đài và lao động liệu pháp…;

- Quản lý, thực hiện các tổ nghề của Trung tâm (khi các tổ nghề được hình thành), nhằm tổ chức lao động liệu pháp, phát huy nghề sẵn có của đối tượng;

- Phối hợp Phòng Y tế quản lý đối tượng khi chuyển đối tượng đến các cơ sở y tế khám, chữa bệnh;

- Phối hợp với các phòng liên quan theo dõi, giám sát khi cho đối tượng ăn, uống thuốc hàng ngày, hạn chế trường hợp đối tượng dấu thuốc không chịu uống và bỏ ăn.

Văn bản liên quan
Video
THƯ VIỆN ẢNH
Thí điểm mô hình đào tạo nghề bó chổi kiểm tra sức khỏe cho đối tượng Đối tượng nữ lắc vòng Đối tượng chơi cờ tướng Đối tượng tập thể dục Đối tượng uống thuốc chuyên khoa Vườn rau đối tượng lao động liệu pháp