Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn
02563863504

TIN TỨC CHI TIẾT
ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRUNG TÂM LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ ( 2017- 2022)

 Hình ảnh: Đ/c Đoàn Thế Tuấn, Chủ Tịch Hội Khai mạc Đại Hội CCB Trung tâm lần thứ II, nhiệm kỳ( 2017-2022)

          Ngày 25 tháng 4 năm 2017 Đại hội Hội CCB Trung tâm NDN tâm thần Hoài Nhơn lần thứ II được tiến hành với tinh thần  “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”

 Hình ảnh: Quang cảnh Đại Hội lần thứ II, nhiệm kỳ( 2017- 2022)

- Đ/c: Phạm Hồng Thư, Chủ tịch Hội CCB huyện Hoài Nhơn đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

- Đại hội vinh dự được đón Đ/c : Trần Hoàng Ngưu, Phó bí thư chi bộ, Phó giám đốc, Chủ Tịch công đoàn Bộ phận Trung tâm NDN tâm thần Hoài Nhơn.

- Đ/c: Đoàn Thế Tùng, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh  Trung tâm NDN tâm thần Hoài Nhơn. 

- Và toàn thể Cựu quân nhân đang công tác tại Trung tâm.

 Hình ảnh: Phát biểu chỉ đạo Đại hội của đ/c Phạm Hồng Thư, Chủ Tịch Hội CCB huyện Hoài Nhơn.

            Đại hội đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Trung tâm NDN Tâm thần Hoài Nhơn nhiệm kỳ I, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II; nghe báo cáo kiểm điểm của BCH Hội CCB Trung tâm NDN Tâm thần Hoài Nhơn khóa I. Đại hội thảo luận sôi nổi vào báo cáo chính trị  của Hội và nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của các Đại biểu cấp trên.

 Hình ảnh: Đại Hội tham gia đóng góp sửa đổi bổ sung điều lệ Hội.

Tại Đại hội, các đại biểu còn được nghe và thảo luận bản tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo  cáo chính trị của Hội CCB Huyện Hoài Nhơn  nhiệm kỳ (2017-2022) và ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ CCB Việt Nam. Tiếp tục chỉ đạo các cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” không ngừng nâng cao ý chí cách mạng tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN.

- Tiếp tục phát huy bản chất “ Anh Bộ đội cụ Hồ”, mỗi cán bộ, hội viên không ngừng nổ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng cùng toàn Hội kiên quyết bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần bảo vệ sự thống nhất trong Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, các hoạt động chống Đảng và phá hoại chia rẽ nội bộ.

Hình ảnh: Các đ/c Hội viên tham gia thảo luận.

 - Không ngừng giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên nâng cao hơn nữa nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên bằng những hành động và việc làm cụ thể góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ hội đạt được những chuẩn mực về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có năng lực và tư duy đổi mới. Không ngừng tham gia học tập, lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả trong việc, nhất là công tác chuyên môn trợ giúp cho đối tượng sớm ổn định sức khoẻ, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn huyện, tỉnh. 

        Đại hội đã bầu Cán bộ Hội nhiệm kỳ II, nhiệm kỳ (2017- 2022)  02 đ/c:

   1/ Đ/c: Đoàn Thế Tuấn. Chủ Tịch Hội nhiệm kỳ (2017- 2022)

   2/ Đ/c: Nguyễn Quốc Khánh. Phó Chủ Tịch Hội nhiệm kỳ (2017-2022).

và Đại Hội cũng đã bầu 02 đ/c trên là Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội CCB huyện Hoài Nhơn lần thứ VI, nhiệm kỳ (2017-2022) 

Hình ảnh: Tặng hoa đ/c Lê Tấn Cường, Phó Chủ Tịch Hội nhiệm kỳ I, không tiến cử nhiệm kỳ II.

 Hình ảnh: Cán bộ Hội viên trong Đại Hội lần thứ II, nhiệm kỳ (2017- 2022)

  Hình ảnh: Đại biểu - cán bộ Hội viên Trong Đại Hội lần thứ II, nhiệm kỳ(2017-2022)

Đại hội Hội CCB Trung tâm NDN tâm thần Hoài Nhơn lần thứ II, đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

                                                                                                                                           Tin Trung tâm.

Văn bản liên quan
Video
THƯ VIỆN ẢNH
Thí điểm mô hình đào tạo nghề bó chổi kiểm tra sức khỏe cho đối tượng Đối tượng nữ lắc vòng Đối tượng chơi cờ tướng Đối tượng tập thể dục Đối tượng uống thuốc chuyên khoa Vườn rau đối tượng lao động liệu pháp