Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn
02563863504

Cựu chiến binh
ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRUNG TÂM LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ ( 2017- 2022)

ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRUNG TÂM LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ ( 2017- 2022)

  Ngày 25 tháng 4 năm 2017 Đại hội Hội CCB Trung tâm NDN tâm thần Hoài Nhơn lần thứ II được tiến hành với tinh thần  “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ...

Video
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE