Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn
02563863504

TIN TỨC CHI TIẾT
Sơ đồ tổ chức trung tâm

* BỘ MÁY TỔ CHỨC

  

- Ban giám đốc

  + Giám đốc Trung tâm

  + 02 Phó Giám đốc Trung tâm

 

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

  + Phòng Hành chính – Kế toán

  + Phòng Chăm sóc – Nuôi dưỡng

  + Phòng Nghiệp vụ

  + Phòng Y tế

Ghi chú:  

       01/ Phòng Tổ chức- Hành chính.

       02/ Phòng Chăm sóc nuôi dưỡng.

       03/ Phòng Tư vấn chăm sóc sức khoẻ tâm thần. 

       04/ Phòng Nghiệp vụ

       05/ phòng Y tế.                

Tin tức bạn quan tâm

Không có tin tức liên quan
Văn bản liên quan
Video
THƯ VIỆN ẢNH
Thí điểm mô hình đào tạo nghề bó chổi kiểm tra sức khỏe cho đối tượng Đối tượng nữ lắc vòng Đối tượng chơi cờ tướng Đối tượng tập thể dục Đối tượng uống thuốc chuyên khoa Vườn rau đối tượng lao động liệu pháp